Recognition and validation of a cross competence in rural community development Horizon2020

KIRSALLIK PROJESİ

Bu yeni program net bir meslek ile üçüncü ülkelere açılmada uluslararasılaşmayı sağlamak için AB sınırlarının ötesinde resmi ve resmi olmayan eğitimlere odaklanmaktadır. Burada amaç, öğrenciler, öğretim üyeleri ve işçilerin istihdam edilebilmesi için insanların eğitim ve öğretim kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Projenin Öncelikleri

Yenilikçi yöntemler kullanarak temel ve çapraz kapasitelerinin geliştirilmesi. Mesleki eğitimle yüksek kaliteli işlerin geliştirilmesi...

Projenin Gerekliliği

2000-2006 yıllarındaki Toplumu Destekleme Çerçevesi ve 2007-2013 yıllarındaki Finansal Çerçeve’de desteklenen tüm projelerin %39’unda kırsal kalkınmaya vurgu yapılmıştır...

Ana Hedefler

EQF’de “Horizon 2020’de Toplum kırsal kalkınma teknisyeni” şeklinde yeni bir meslek profilinin geliştirilmesi, tanınması ve çapraz bir yetkinliğin tanınması...

Projenin Faaliyetleri

Projenin yaygınlaştırılması için faaliyetler: Her ortak en az 25 sosyal ortağın (paydaşın) lokal işbirliği ile katılacağı 6 adet bilgilendirme semineri ...

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios