ERASMUS+ PROGRAMI

Yeni Erasmus+ Programı Avrupa 2020 ve Yeniden Düşünme Eğitimi stratejilerinin bir parçasıdır ve eğitim, öğretim, gençlik ve spor gibi tüm girişimleri kapsamaktadır.

Eğitimde okul, mesleki eğitim, yüksek eğitim ve yetişkin eğitimi gibi tüm seviyeleri kapsamaktadır.

Erasmus+ var olan programları (Mundus, Tempus, ALPHA, EdulinkveBilateralprogramlar,ve aynı zamandaEylem Gençlik Programı) Kalıcı Öğrenme Programı ve uluslararası üstün eğitim programı içerisinde birleştirmektedir.

Bu yeni program net bir meslek ile üçüncü ülkelere açılmada uluslararasılaşmayı sağlamak için AB sınırlarının ötesinde resmi ve resmi olmayan eğitimlere odaklanmaktadır. Burada amaç, öğrenciler, öğretim üyeleri ve işçilerin istihdam edilebilmesi için insanların eğitim ve öğretim kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.gob.es/

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios