Priority projektu

• Rozvoj základných a prierezových kapacít s využitím inovatívnych metód.
• Uplatnenie metód a postupov, vychádzajúcich z odborného vzdelávania na vysokej kvalitatívnej úrovni.
• Podnecovanie prístupu k odbornému vzdelávaniu, vrátane rizikových a znevýhodnených skupín.

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios