Projenin öncelikleri

• Yenilikçi yöntemler kullanarak temel ve çapraz kapasitelerinin geliştirilmesi.
• Meslekieğitimle yüksek kaliteli işlerin geliştirilmesi.
• Risk altındaki grupları da kapsayacak şekilde mesleki eğitimi teşvik edici işbirlikleri geliştirmek.

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios