Projenin gerekliliği

2000-2006 yıllarındaki Toplumu Destekleme Çerçevesi ve 2007-2013 yıllarındaki Finansal Çerçeve’de desteklenen tüm projelerin %39’unda kırsal kalkınmaya vurgu yapılmıştır. Bu gerçeğin belirli Toplum girişimi olan LEADER+ kırsal kalkınmaya ilave edilmesi zorunludur.

AB üye ülkeleri içinde Avrupa Kalite Çerçevesi (EQF) profesyonel tanımlarında profesyonel nitelikler veya çapraz-kırsal kalkınma toplum gelişimi yetkinliğine dair bilgi bulunmamaktadır. Aynı zamanda çok yünlü profesyonellerin hazırlanmasında belirli gereksinimleri için adapte edilmiş özel eğitimde bulunmamaktadır.

Avrupa’da kırsal kalkınma ile ilişkili faaliyetleri geliştirecek profesyonel personel gereksinimi kırsal alanların çeşitliliği ve faaliyetlerin fazlalığından dolayı artmaktadır.

• CAP içerisinde reformlara ait bilgiler.
• Kırsal kalkınmayı katılımcı, toplumcu ve “Baştan aşağı” her şeyi ile dikkate alan FEADER (UE) nº 1305/2013 Düzenlemesi hakkında bilgi ve gelişimi.
• Avrupa Bölgesel işbirliği hedefi için FEDER (UE) nº 1299/2013 Düzenlemesinin Gelişimi.
• HORIZON 2020 yolu ile kırsal alanda ortaya çıkan yeni zengin iş akımlarına ait bilgiler
• Avrupa tarım-gıda sektöründe yeniliğin gelişimi.
• Yeşil turizmi iş gücü piyasası için bir değer olarak görmek; genç tarımsal girişimcilerin girişimlerine bir kaynak olarak değer vermek.
• Avrupa Tarım Topluluğu için istihdam kaynakları olarak doğal ve kültürel mirasın ve Biyosfer Rezervlerinin korunması.

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios