Užitočné linky

• Poľnohospodárske centrá, formálne alebo neformálne, ktoré pôsobia v oblasti odborného vzdelávania.
• Regionálne a národné vzdelávacie organizácie.
• Tréneri a lektori odbornej výučby.
• Podnikatelia z daného sektora a sociálnych agenti, pracujúci v oblasti rozvoja vidieka.
• Miestne akčné skupiny, ktoré pracujú v oblasti rozvoja vidieka a poskytujú pomoc a podporu pri zakladaní spoločností.
• Zamestnanci miestnych a regionálnych orgánov verejnej správy.
• Rodinné podniky a malé firmy vo vidieckych oblastiach.
• Pracovníci z vidieckych oblastí, ktorý potrebujú certifikáciu na ďalšie zotrvanie na svojich pozíciách.
• Mladí ľudia bez kvalifikácia a / alebo hľadajúci prvé zamestnanie.
• Vidiecke ženy.
• Nezamestnaní ľudia na vidieku.

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios