Международни срещи

• I Международна среща:

o Програма
o Протокол от срещата
o Снимки

• II Международна среща:

o Програма
o Протокол от срещата
o Снимки

• III Международна среща:

o Програма
o Протокол от срещата
o Снимки

• IV Международна среща:

o Програма
o Протокол от срещата
o Снимки

• V Международна среща:

o Програма
o Протокол от срещата
o Снимки

ПРОЕКТ № 2015-1-ES01-KA202-016167

ПАРТНЬОРИ